Strona domowa
Podsumowanie konkursu wiedzy o Konstytucji RP
Redaktor: Administrator   
27.09.2012.

W dniu 15 października br. w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej miała miejsce uroczystość podsumowania konkursu wiedzy o Konstytucji RP zorganizowanego w województwie małopolskim przez Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej". Konkurs, nad którym patronat honorowy objęli Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości, Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, a patronat merytoryczny Posłowie na Sejm RP Ryszard Kalisz i Arkadiusz Mularczyk zainteresował 23 małopolskie szkoły.  

 

Zmieniony ( 19.10.2012. )
Czytaj całość
 
Wyjazd do Brukseli
Autor: Administrator   
22.06.2012.
 W dniach 16 – 19 czerwca  Aleksandra Romanowska (gimnazjum w Szczucinie), Rafał Pabijan,  Marek Mosio i Mateusz Węc (ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarn.) oraz p. Alina Boryczka -  zwycięzcy i organizatorzy konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i polskiej prezydencji w Radzie UE  przebywali w Belgii. Zagraniczny pobyt i atrakcje z nim związane to  nagroda ufundowana przez Posła do PE  Zbigniewa Ziobrę, obecnie także Prezesa Solidarnej Polski.Pobyt obfitował w różnorodne atrakcje  i  zdarzenia, wśród których koniecznie wymienić  należy:
- zwiedzanie Muzeum Sztuki Dawnej w Muzeum Królewskim, które zawiera ok 1200 dzieł rzeźby  i malarstwa z XIV-XIX stulecia (miedzy innymi: Antona van Dycka, Petera Paula Rubensa, Rembrandta, Pietera Bruegela Starszego),
- zwiedzanie brukselskiej starówki z przewodnikiem, gdzie znajdują się takie perły architektury jak: Katedra św. Michała i Guduli, Ratusz, budynek giełdy, Grand Plac, kościół Notre-Dame du Sablon, kościół św. Katarzyny oraz Pałac Justice.
Najważniejszą atrakcja pobytu było zwiedzanie Parlamentu Europejskiego i Parlamentarium, poprzedzone prelekcją na temat funkcjonowania tego organu władzy w strukturach europejskich, jak i zasad działania całej UE. Była to również okazja do spotkania z panem Zbigniewem Ziobro, który w bezpośrednim kontakcie okazał się człowiekiem ciepłym i bardzo sympatycznym, a przy tym doskonałym mówcą i interesującym prelegentem. Spotkanie, dyskusja i wspólne pamiątkowe fotografie  wypełniły ponad trzygodzinny pobyt w gmachu PE .
W drodze powrotnej uczestników czekały również atrakcje związane z pobytem i zwiedzaniem  starego miasta w Leuven, gdzie znajduje się najstarszy w krajach Beneluksu uniwersytet ( 1425 r)  i Akwizgranie (obecnie Aachen), gdzie między innymi, zwiedzaliśmy  historyczną  katedrę, zabytek datowany na VIII w ( najstarsza część),  wpisany obecnie na listę światowych zabytków UNESCO.
Wyjazd i pobyt w Belgii uznać należy za bardzo udany. Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej” - organizator konkursu, w którym główną nagrodą była opisana powyżej wycieczka ma nadzieję na dalszą współpracę z biurem pana Posła w ramach kolejnych edycji konkursu, a uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Dąbrowskim już dziś zachęcamy do zgłaszania swojego uczestnictwa.
Zmieniony ( 22.06.2012. )
 
Konkurs wiedzy o Konstytucji
Autor: Administrator   
14.06.2012.
 Od 26 kwietnia w województwie małopolskim trwa konkurs  wiedzy o Konstytucji RP, którego organizatorem jest działające przy ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Stowarzyszenie „Wiedzieć więcej”. Idea konkursu związana jest z obchodami 20 rocznicy uchwalenia tzw.”Małej Konstytucji” oraz 15 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Patronat honorowy nad konkursem objęli : Minister Sprawiedliwości w Rządzie RP Jarosław Gowin i  Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski , zaś patronami merytorycznymi konkursu są parlamentarzyści: Ryszard Kalisz i Arkadiusz Mularczyk.
Zmieniony ( 15.06.2012. )
Czytaj całość
 
Wyniki Konkursu wiedzy o konstytucji RP
Autor: Administrator   
06.06.2012.

LP.

Imię i nazwisko ucznia

Liczba pkt
 etap I

Liczba pkt

 etap II

Suma
punktów

 

Rejon Kraków

 

 

 

1.

Dominik Bień

50

48

98

2.

Filip Bułkowski

45

41

86

3.

Dagmara Bobak

48

32

80

4.

Marcin Klemczak

36

36

72

5.

Marcin Kuczaj

40

32

72

6.

Marek Sajak

40

26

66

7.

Sławomir Batko

39

27

66

8.

Szymon Szewc

28

33

61

9.

Paula Teper

35

24

59

10.

Aleksandra Pomierna

31

18

49

11.

Jan Zięba

26

21

47

 

Rejon Wadowice

 

 

 

1.

Marta Wicha

46

40

86

2.

Anna Janicka

46

36

82

3.

 Dominik Łoboz

37

36

73

4.

Krzysztof Stuglik

37

35

72

5.

Małgorzata Semik

37

30

67

6.

Michał Sobota

37

24

61

7.

Justyna Wróbel

34

27

61

8.

Anna Nieciąg

33

28

61

9.

Józef Nowak

31

21

52

 

Rejon Nowy Sącz

 

 

 

1.

Kamil Szeliga

45

36

81

2.

Angelika Obajtek

39

36

75

3.

Karol  Olszowski

39

31

70

4.

Kinga Sztos

50

19

69

5.

Aleksandra Zapała

38

30

68

6.

Małgorzata Duczemińska

47

16

63

7.

Tomasz Dulak

29

22

51

8.

Mariusz Bieniek

21

16

37

Zmieniony ( 22.06.2012. )
Czytaj całość
 
XIV edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych
Autor: K.Pinas   
31.05.2012.
 28 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się XIV  edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Organizatorem OPPM były: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” . Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej miał przyjemność uczestniczyć w tym uroczystym dniu, jako jedna ze 100 placówek z całej Polski. Młodzież miała możliwość zaprezentowania swojej pracy z jak najlepszej strony. Arkady Kubickiego, w których odbyły się projektowe ekspozycje, już od rana przepełnione były energią i zapałem do pracy. Każda szkoła wybrana została drogą eliminacji, wśród wybranych byli zatem najlepsi z najlepszych. Uczniowie wraz z opiekunami mieli za zadanie przedstawiać swój projekt, jego cele oraz sposób realizacji a także zaprezentować owoce swojej pracy. Zaprezentowane zostały projekty  edukacyjne zrealizowane w kilkunastu programach takich jak m.in. „Młodzi głosują", „Poczytaj mi przyjacielu", „Moje miejsce, moja historia", „Młody Obywatel".
Zmieniony ( 31.05.2012. )
Czytaj całość
 
Wywiad w RDN
Redaktor: Administrator   
26.04.2012.
Zmieniony ( 26.04.2012. )
 
Projekt "Młody Obywatel"
Autor: WW   
26.04.2012.
Od połowy grudnia ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia"Wiedzieć więcej" wraz z radnymi Młodzieżowej  Rady Miasta biorą udział w realizacji projektu "Młody Obywatel" koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. O samym projekcie pisaliśmy już w obszernej relacji "Dążąc do poznania". Czas na kolejne informacje dotyczące tej inicjatywy - a jest ich sporo.
W styczniu i lutym bieżącego roku przeprowadziliśmy ankiety wśród  mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Naszymi respondentami byli:
- rodzice dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych,
- młodzież 19+ oraz osoby dorosłe 40+. W sumie przeprowadzonych zostało 300 ankiet.  Koncentrowaliśmy  się na diagnozie potrzeb mieszkańców  w zakresie rozwoju zainteresowań i samorealizacji oraz  ocenie stopnia  ich zadowolenia z działalności samorządowych instytucji publicznych służących tym celom.
Ankiety opracowali i przeprowadzili uczniowie klasy II f ( grupa "prawnicza") podzieleni na 6 zespołów. 
Nasze dziennikarki z klasy IId Kinga Pinas i Ewelina Zielińska przeprowadziły wywiady z burmistrzem miasta panem Stanisławem Początkiem oraz dyrektorami : MOGOSiR - panią Grażyna Gawlik, DDK - panem Pawłem Chojnowskim. Odwiedziły z kamerą miejsca, w których mieszkańcy naszego miasta spędzają najchętniej wolny czas. Zgromadzony materiał został opracowany i zaprezentowany będzie podczas debaty planowanej w najbliższym czasie.
Na bieżąco przesyłaliśmy informacje z wykonanych działań. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że debata, którą zamierzamy zorganizować otrzymała dofinansowanie z CEO. Cieszymy się tym bardziej, że tylko 23 szkoły z całej Polski spełniły kryterium otrzymania grantu. Zostaliśmy również zaproszeni na Ogólnopolską Prezentację Projektów , która odbędzie się 28 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.Pokażemy tam swoje dokonania w dwóch przedsięwzięciach koordynowanych  przez CEO w bieżącym roku szkolnym  -  projektach: " Młodzi głosują" oraz " Młody Obywatel".
Dziś prezentujemy wywiad z burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej panem Stanisławem Początkiem.
 
Zmieniony ( 26.04.2012. )
 
Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej” w radiu RDN „Małopolska”
Redaktor: Administrator   
18.04.2012.
 W dniu 18 kwietnia  przedstawiciele stowarzyszenia „Wiedzieć  Więcej” zostali zaproszeni na wywiad do radia RDN. Rozmowa dotyczyła organizowanego przez nas konkursu wiedzy o Konstytucji RP, którego adresatami są  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  województwa małopolskiego.
Rozmowa dotyczyła idei powstania stowarzyszenia, jego dotychczasowej działalności i osiągnięć uczniów oraz bieżącego przedsięwzięcia.
Rado RDN Małopolska objęło patronatem medialnym konkurs  a dzisiejsza bardzo miła wizyta daje perspektywy dalszej , mamy nadzieję , owocnej współpracy. Członkowie naszego stowarzyszenia: Marysia Szczebak i Kuba Fido  bohatersko,  chociaż  nie bez emocji, przeszli  swój „medialny” debiut.
Jutro i w piątek między 8.00 a 10.00 możemy , słuchając audycji RDN , być  świadkami ich prezentacji  w radiowym studiu nagrań.
 
Wszystkim, którzy jeszcze nie zgłosili się do konkursu , a maja taki zamiar , przypominamy, że termin zgłoszeń  upływa w piątek 20 kwietnia.
Zmieniony ( 18.04.2012. )
Czytaj całość
 
Konkurs wiedzy o Konstytucji
Redaktor: Administrator   
30.03.2012.
Działające przy szkole uczniowskie Stowarzyszenie „Wiedzieć więcej”, którego celem statutowym jest  między innymi promowanie wiedzy obywatelskiej i uczestniczącego typu kultury politycznej podjęło organizację w szkołach ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego konkursu wiedzy o Konstytucji  pod hasłem: „ Społeczeństwo, w którym poszanowanie praw nie zostało zagwarantowane(..), nie ma konstytucji” „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela” z 1789 r.
Zmieniony ( 02.04.2012. )
Czytaj całość
 
Praktyka czyni mistrza
Redaktor: Administrator   
07.03.2012.
Dnia 28 lutego 2012 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajęcia trwały pięć godzin. Rozpoczęły się wczesnym rankiem a zakończyły o godzinie 14.00. Mieliśmy przyjemność gościć dwie animatorki: Magdę i Sylwię, które przyjechały do nas z odległej Warszawy.  W lekcjach wzięli udział uczniowie zaangażowani w projekt Młody Obywatel, członkowie Stowarzyszenia Wiedzieć Więcej oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Czytaj całość
 
Młody Obywatel
Autor: Kinga & Marek   
21.02.2012.
Stowarzyszenie" Wiedzieć Więcej" już od października bierze
czynny udział w realizacji projektu Młody Obywatel, zorganizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. O tej ciekawej inicjatywie,
było szczególnie głośno w naszym mieście w tym miesiącu. Uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z
Panią Aliną Boryczką włożyli dużo serca i pracy w realizowanie
obranych celów oraz zaplanowanie kolejnych wyzwań. Przypomnę, że
projekt ma na celu zbadanie tego, jak ludzie z danej miejscowości
współpracują ze sobą, jakie są ich relacje, zależności oraz jak
poprawić wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych organów, aby
usprawnić  działanie naszego miasta- jako jednego organizmu.
Zmieniony ( 21.02.2012. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 16 - 30 z 43

Znane osoby o WW - Migawki

"Chcę pogratulować Państwu decyzji o zaangażowaniu się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Utworzenie stowarzyszenia "Wiedzieć Więcej" wymagało dużego nakładu pracy i energii. Cieszę się że macie Państwo dalsze ambitne plany i że postanowiliście poświęcić swój czas działalności społecznej."

 

Zbigniew Ziobro

europoseł

 

Krótko o nas

Minęło już ponad 20 lat od momentu odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Przez te lata w naszym kraju zaszło wiele zmian, są to w większości zmiany na lepsze. Poszerzyła się wiedza i świadomość obywatelska Polaków, którzy wychodzili z cienia i szarości komunizmu. Wolność słowa i wypowiedzi pozwala na wyrażanie swoich opinii, przekazywania wiedzy innym i działania na rzecz społeczeństwa, nie tylko urzędowo i pod przymusem ale przede wszystkim poprzez stowarzyszanie się w różnych formach organizacji obywatelskiej. Wielu z nas odczuwa potrzebę służby publicznej. Wśród nich jesteśmy my. Młodzież z Liceum z Dąbrowy Tarnowskiej. Chcemy poszerzać swoją wiedzę dotyczącą życia społecznego, ale także naszym celem jest aby wiedza ta dostępna była dla wszystkich zainteresowanych dlatego też powołaliśmy Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej”, jako przedsięwzięcie obywatelskie do którego przyłączenia zachęcamy.

Wiedzieć Więcej Facebook

">